logo.png

!-Strefy roślinne na Ziemi-!

"Przyroda nie zna nagrody ni kary,zna tylko konsekwencje" R.Ingersoll Jest: 18 Lipca 2024menu Indexmenu Lasy strefy


Umiarkowanej
menu Strefa Morza


Śródziemnego
menu Tajga i Tundramenu Sawanny Afrykańskie


i Pustynie
menu Góry Europymenu Las Równikowymenu Autor stronyLASY STREFY UMIARKOWANEJ W EUROPIE

       Gdy spacerujemy po obszarach leśnych Europy Środkowej, widzimy przede wszystkim drzewa zrzucające liście na zimę. Dawniej lasy pokrywały większośł kontynentu europejskiego. Zostały jednak stopniowo zniszczone przez człowieka, który by budował domy uprawiał pola, pozostawił jedynie niewielkie obszary leśne.

        W lasach europejskich występują głównie: dąb: szypułkowy, bezszypułkowy i buk. Na przykład we Francji tworzą one trzy wielkie zespoły lasów: dębowo-grabowe, dębowo-bukowe i bukowe. W Polsce natomiast występują lasy mieszane (iglasto-liściaste).

Życie w Dobrym Sąsiedztwie

        W lasach dębowo-grabowych, jak nazwa wskazuje, przeważają dęby(szypułkowe) i graby. Mogą występował również klony, jawory i lipy. Pod tymi wysokimi drzewami, zwłaszcza na granicy lasu, gdzie dociera więcej światła, rosną leszczyna i bez. Na początku wiosny wyrastają z ziemi pierwiosnki, jaskry z żółtymi kwiatami, zawilce gajowe o białych płatkach. Później pojawiają się inne rośliny, lepiej przystosowane do słabego oświetlenia: koryczka wielokwiatowa, hiacynt itd.

        W lasach dębowo-bukowych (dęby bezszypułkowe i buki) rosną także inne wysokie drzewa, jak brzoza, oraz krzewy, takie jak ostrokrzewy i kruszyna pospolita. Znajdujemy tam również trawy i rośliny, takie jak pięciornik, kurze ziele o żółtych kwiatach, wrzosy, a czasem borówkę.

        Lasy bukowe spotyka się głównie wokół masywów górskich i w niezbyt wysokich partiach gór. Buki mieszają się tam z jodłami i świerkami. Na glebie kwaśnej, oprócz buków, rosną także wiciokrzewy, kruszyna pospolita, borówka czarna i paprocie. Na glebach zasobniejszych - ilastych i madach - towarzyszą im graby, klony, niskie ostrokrzewy. Gleba pokryta jest kwiatami, takimi jak marzanka wonna i szczyr. Na glebach wapiennych buk sąsiaduje z innymi wysokimi drzewami, jak jesion, występują tam również ligustry, dereż, bukszpan, trzmieliny i storczyki. We wszystkich lasach gleba przykryta jest warstwą szczątków roślinnych, których rozkład odbywa się dzięki różnego rodzaju grzybom i licznym małym zwierzętom (roztocza, stonogi, wije).

Ekologia - Copyright 2002 - 2007 Marcin Mirończuk. Strona o strefach roślinnych na Ziemi. Kontakt - maly_m3@o2.pl

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!